Aktualności

W dniach 17-19 października 2018 r. odbyło się VII Spotkanie Sieciujące ZAZ.

W dniach 25-27 października odbyło się VI już Ogólnopolskie Spotkanie Sieciujące ZAZ. 

Dnia 30 maja w Poznaniu odbyła się makroregionalna konferencja „Teraźniejszość i perspektywy rozwoju zakładów aktywności zawodowej”
Zapraszamy na konferencję makroregionalną pt. „Teraźniejszość i perspektywy rozwoju zakładów aktywności zawodowej".
Zapraszamy do zapoznania się z programem V Ogólnopolskiego Spotkania Sieciującego ZAZ.
Serdecznie zapraszamy na V Spotkanie Sieciujące Zakłady Aktywności Zawodowej
30 czerwca br. Zarząd ZPZAZ podjął uchwałę o przyjęciu Stowarzyszenia „Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” w Łukowie, Oddział w Łukowie, Zakład Aktywności Zawodowej w Łukowie w poczet członków Związku.

Dnia 30 czerwca br. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej ZPZAZ.
Wiceprezes Związku Tomasz Mika wziął udział w konferencji pn. „Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w Polsce”, która odbyła się 21 kwietnia w Warszawie.
W dniu 31 marca prezes Ewa Wójcik, wiceprezes Tomasz Mika oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Natasza Cyrulik udali się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie wzięli udział w spotkaniu z:
- Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztofem Michałkiewiczem,
- Dyrektorem Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – Mirosławem Przewoźnikiem,
- Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Angeliką Wardęgą.
Z radością informujemy, iż Piski Zakład Aktywności Zawodowej „Wieża” został nowym członkiem Związku Pracodawców ZAZ.

Dnia 18 marca we Wrocławskim ZAZ odbyło się posiedzenie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, podczas którego omówione zostały bieżące działania Związku oraz planowane spotkania w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W Zakładzie Aktywności Zawodowej w Żerkowie 15 grudnia 2015 r. odbyło się posiedzenie zarządu, w posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu: Ewa Wójcik, Tomasz Mika, Stanisław Kuczyniecki, Renata Nowinowska; Członkowie Komisji Rewizyjnej: Mariusz Milżyński oraz Natasza Cyrulik. Zdalnie były dostępne Anna Serocka i Małgorzata Paprota.

15 października 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Społecznych, podczas którego miały miejsce wybory nowego Zarządu Związku oraz Komisji Rewizyjnej.

W dniach 14-16 października przedstawiciele ponad 30 zakładów aktywności zawodowej z całej Polski gościli w Domu na Białej Dolinie w Szklarskiej Porębie na IV Ogólnopolskim Spotkaniu Sieciującym Zakłady Aktywności Zawodowej. Zjazd był niezwykle intensywny merytorycznie.

Serdecznie zapraszamy na Spotkanie Sieciujące ZAZ, które odbędzie się w dniach 14-16 października br. w Domu na Białej Dolinie w Szklarskiej Porębie. Na zgłoszenia czekamy do piątku 2 października.

Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen, Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku,15 Giżycka Brygada Zmechanizowana oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji mają przyjemność  zaprosić zakłady aktywności zawodowej oraz kluby sportowe osób niepełnosprawnych do udziału w zawodach Zawiszak podaje rękę niepełnosprawnym – Turniej Otwartych Serc „Robiąc tak niewiele można zrobić dużo”.

 

12 marca br. odbyło się w Puszczykowie posiedzenie Zarządu ZPZAZ, którego głównym tematem były proponowane ostatnio (na stronach POPON) zmiany w zapisie art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776).

 

27 lutego br. odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi i oddanie do użytku inwestycji pn. „Przebudowa garażu na pomieszczenia pralni w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim”.

W dniach 15-17 października br. w Żerkowie odbyło się już III Ogólnopolskie Spotkanie Sieciujące Zakłady Aktywności Zawodowej. Wzięło w nim udział ponad 60 przedstawicieli zakładów aktywności zawodowej z całej Polski.

Serdecznie zapraszamy na III Ogólnopolskie Spotkanie Sieciujące Zakłady Aktywności Zawodowej. Podczas posiedzenia Zarządu Związku, które odbyło się w dniu 9 września w Puszczykowie, doszliśmy do wniosku, że najważniejszym – obok Walnego Zgromadzenia – tematem, który trzeba omówić, są założenia do zmian w systemie wspierania osób niepełnosprawnych opracowane przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

W dniu 15 września 2014 roku Kapituła konkursu „Lodołamacze” regionu kujawsko- pomorskiego przyznała Zakładowi Aktywności Zawodowej w Drzonowie tytuł Super Lodołamacza.

Pogrążeni w smutku zawiadamiamy, że odeszła od nas wspaniała Koleżanka, która współtworzyła Związek Pracodawców ZAZ – Anna Bednarz-Śliwowska.

W dniach 26-28 września 2014 r. Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne TEATR GRODZKI oraz CONSULTING-DORADZTWO-SZKOLENIA Krzysztof Kotyniewicz zapraszają na szkolenie pt.: „Stres, asertywność i motywacja do pracy”.

W Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Giżycko (www.sail-mazury.pl) odbędą się szkoleniowe warsztaty żeglarskie dla osób niepełnosprawnych.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w skład Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej wszedł Wiceprezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Społecznych – Tomasz Mika.

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Stykowie wraz z Parafią Rzymsko-Katolicka w Kałkowie-Godowie, Stowarzyszeniem „Przyjacielska Dłoń” oraz Zrzeszeniem Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach serdecznie zapraszają osoby niepełnosprawne do udziału w Paraspartakiadzie, która odbędzie się 13 czerwca br. na terenie Sanktuarium w Kałkowie-Godowie. Honorowy patronat nad imprezą objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Z radością informujemy, że podczas posiedzenia Zarządu ZPZAZ, które odbyło się 21 marca br. z Żerkowie, jednogłośnie przyjęto w poczet członków Związku 2 nowe zakłady aktywności zawodowej: ZAZ w Kielcach oraz ZAZ w Siedlcach.

ECDDP Szkolenia Sp. z o.o. wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu zapraszają na bezpłatne szkolenie "Podatek VAT dla Zakładów Aktywności Zawodowej", które odbędzie się w Swarzędzu (Eurohotel Swarzędz) w dniach 26-27 marca 2014.


ECDDP Szkolenia Sp. z o.o. wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza na bezpłatne szkolenie "VAT dla Zakładów Aktywności Zawodowej", które odbędzie się w dniach 5-6 grudnia 2013 w Swarzędzu.

W związku ze stale zmieniającymi się przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 roku Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) oraz wejściem w życie z dniem 24 sierpnia 2012 roku nowego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca br. w spraw zakładów aktywności zawodowej Centrum Edukacji VADEMECUM organizuje szkolenie dotyczące tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej.

Z przyjemnością informujemy, że podczas zebrania Zarządu ZPZAZ w dniu 24 października br. jednogłośnie przyjęto w poczet członków Związku kolejny ZAZ – „U Pana Cogito” Pensjonat i Restauracja z Krakowa. 

W podpoznańskim Dymaczewie zakończyło się II Ogólnopolskie Spotkanie Sieciujące Zakłady Aktywności Zawodowej. Trzydniowe spotkanie było największym w dziejach zjazdem kierowników i dyrektorów ZAZ oraz jednostek samorządu terytorialnego. Uczestniczyło w nim bowiem aż 80% istniejących w Polsce zakładów aktywności zawodowej i wiele osób zainteresowanych dalszym rozwojem tych jednostek.
Mamy zaszczyt zaprosić przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych z Europy na II Międzynarodową Wielobranżową Konferencję Przedsiębiorstw Społecznych (II International Multi-Sector Conference of Social Enterprises) poświęconą zagadnieniom ekonomii społecznej, która odbędzie się w Łodzi w dniach 14 – 15 listopada 2013 r.

Z radością informujemy, iż w dniach 23-25 października 2013 roku w Hotelu Inter Szablewski w Dymaczewie odbędzie się zapowiadane II Ogólnopolskie Spotkanie Sieciujące ZAZ. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Gospodarzem i organizatorem jest Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi.

Zostało już tylko pięć dni do nadsyłania zgłoszeń do Konkursu Lodołamacze 2013.

18 lipca Kancelaria Prezydenta RP ogłosiła zamówienie publiczne na wykonanie i sukcesywne dostarczanie materiałów informacyjno-promocyjnych wykorzystując przy tym klauzulę społeczną.

10 lipca opublikowana została nowa wersja Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. 

20 czerwca br. odbyło się II Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Społecznych. Do Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy (woj. wielkopolskie), gdzie odbyło się Walne Zgromadzenie przyjechali przedstawiciele 27 Zakładów Aktywności Zawodowej z całej Polski, w sumie ponad 50 osób.

Ogólnopolski Związek Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Społecznych podjął starania przeciwdziałające uchwaleniu rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych (GBER), które stanowi zagrożenie dla całego systemu zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce (w obecnym kształcie drastycznie obniżono by System Obsługi Dofinansowań i Refundacji). 

Zarząd Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Społecznych rozpoczął prace nad sporządzeniem wspólnego stanowiska dotyczącego projektu Rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie wyłączeń grupowych.
W czwartek 20 czerwca br. odbędzie się w Słupcy Walne Zgromadzenie Związku Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Społecznych.

16 kwietnia br. przedstawiciel Związku Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej, Marek Jurkiewicz, wziął udział w posiedzeniu Stałej Podkomisji Sejmowej ds. Osób Niepełnosprawnych poświęconemu sytuacji osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tzw. szczególnymi schorzeniami.

 

Pod koniec stycznia pracownicy Zakładów Aktywności Zawodowej z Piły i Słupcy wzięli udział w trzydniowym programie Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Puszczyk „Rehabilitacja przez badminton”. Zainaugurowany z początkiem 2013 roku program jest pierwszą tego rodzaju konsultacją w Polsce.

W środę 6 lutego 2013 roku ZPZAZ kolejny raz zabrał głos w sprawie powstającego Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. W zebraniu Grupy Strategicznej opracowującej ten Program wzięli udział członkowie Zarządu Związku (Anna Serocka, Małgorzata Paprota, Tomasz Mika), wspomagani przez Grzegorza Wojtanowskiego (prawnika Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi).

Dwudniową Wielobranżową Międzynarodową Konferencję Przedsiębiorstw Społecznych w Łodzi (21-22 listopada) zakończyła VI już Gala Przedsiębiorczości Społecznej.

Około 70 reprezentantów zakładów aktywności zawodowej z całej Polski, przedstawiciele stowarzyszeń chcących utworzyć ZAZ, panele dyskusyjne, debata o dobrych praktykach, spotkanie z poseł Małgorzatą Adamczak i dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu Aleksandrą Kowalską, prezentacja obszarów współpracy między przedsiębiorstwami społecznymi w Niemczech dokonana przez zagranicznych gości, wreszcie I Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców ZAZ – tak można podsumować działania stałego forum zakładów aktywności zawodowej.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia zdjęć z forum zakładów aktywnosci zawodowej.
Już wkrótce, 13 – 15 listopada br. odbędzie się w podpoznańskim Dymaczewie, I Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Społecznych.

Dwa dni targowe, ponad trzydziestu wystawców, międzynarodowa konferencja, przyznanie godeł marketingowych „Godne polecenia” – tak można podsumować II Ogólnopolskie Targi Zakładów Aktywności Zawodowej. W oczach licznie przybyłych do rzeszowskiej Hali Podpromie gości wydarzenie to okazało się wielkim sukcesem. Na dwa dni, tj. 24 i 25 sierpnia, Rzeszów stał się stolicą zakładów aktywności zawodowej.

Dnia 24 lipca ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zakładów aktywności zawodowej. W dokumencie tym określony został m.in. sposób, tryb i warunki tworzenia, finansowania i działania zakładów aktywności zawodowej, czas pracy i rehabilitacji osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz sposób tworzenia i wykorzystywania zakładowego funduszu aktywności. Rozporządzenie znajduje się w dziale „Prawo”. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią w dziale PRAWO.

W dniu 12 lipca 2012 roku odbyło się spotkanie kadry kierowniczej województwa mazowieckiego, które zorganizował Zakład Aktywności Zawodowej Galeria „Apteka Sztuki”. Na spotkaniu podjęto problem braku dofinansowywania mazowieckich ZAZ ze środków samorządu województwa. Do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Jarosława Dudy, zostało skierowane pismo obecnych kierowników o zajęcie się sprawą. Zarząd Związku Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej reprezentowała na zebraniu Małgorzata Paprota, która poinformowała zebranych o powołaniu ZPZAZ i zaprosiła do zapisania się przedstawicieli ZAZ do Związku.

Spółdzielnia socjalna „OPOKA” z Kluczy w województwie małopolskim jest pierwszą taką jednostką w Polsce, która założyła zakład aktywności zawodowej. Oficjalne otwarcie nastąpiło 15 czerwca 2012 roku. Pracownicy zakładu będą przygotowywani do pracy w zawodzie kucharza, pomocy kuchennej i kelnera. Możliwe, że w przyszłości ZAZ rozszerzy swoją działalność o branżę budowlaną.

Otwarta dyskusja, wielkie zaangażowanie i konkretne rezultaty – tak można podsumować I Ogólnopolskie  Spotkanie Sieciujące Zakładów Aktywności Zawodowej. Zostało ono zainicjowane i zorganizowane przez wielkopolskie Zakłady Aktywności Zawodowej oraz Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi w Dymaczewie pod Poznaniem.

Mapa ZAZówAktualności

Jesteśmy na Facebook'u